Pakalpojumi

Organizāciju atalgojuma pētījumi

Latvijas vispārējais atalgojuma pētījums

No marta līdz augustam 2023

Vairāk nekā 82 000 darbinieku atalgojuma dati no 395 dažādam organizācijām. Vairāk nekā 140 amatu saimes, kas tiek atjauninātas atbilstoši tirgus vajadzībām.

Ikgadējais atalgojuma pētījums tiks pabeigts augustā.

Nozares atalgojuma pētījums

Sākas martā 2023

Nozaru pieeja algu tirgum. Nozarei specifiskas amatu saimes, tendences un atalgojuma principi.

2023. gadā tiks veikti šādu nozaru pētījumi: farmācija, finanses, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Latvijas Augstākā Līmeņa Vadītāju Atalgojuma Pētījums

Oktobrī veiktā aptauja 2023
 • Organizāciju vadītāji un valdes locekļi
 • Atalgojuma pakešu līmeņi un struktūras
 • Vairāk nekā 100 dažādas organizācijas
 • Tiks pabeigts novembra beigās

Pulsa aptauja

Pētījums tika veikts 2022. gada decembrī
 • Pašreizējās tendences algu tirgū
 • Plāni un prognozes nākamajam gadam
 • Tiks pabeigta 2023. gada janvārī

Starptautiskais Mercer kopējais atalgojuma pētījums (TRS)

Sākas maijā 2021
 • Algu dati no vairāk nekā 150 dažādam valstīm
 • ​​Kopējais atalgojums: pamatalga, garantētās piemaksas, īstermiņa un ilgtermiņa prēmijas un pabalsti
 • Iespēja iegūt informāciju par individuālā amata atalgojumu
 • Starptautiski atzīta metodoloģija​​

Baltijas atalgojuma informācija

Sākas martā 2023
 • Trīs Baltijas valstis
 • Kopēja metodoloģija
 • Viegli salīdzināmi dati

Organizāciju izpēte

Lojalitātes un apmierinātības pētījums

Var pasūtīt visu gadu
 • Figure Baltic Advisory ir ilgstoša pieredze sadarbībā ar dažādām organizācijām
 • Visaptverošs pārskats par organizācijas stiprajām pusēm un galvenajām vājajām vietām
 • Aizraujošs vizuāls un padziļināts kopsavilkums - gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā analīze
 • Ieteikumi un ieguldījums turpmākiem vadības lēmumiem un turpmākiem pasākumiem

Organizācijas kultūras pētījums

Var pasūtīt visu gadu
 • Balstīts uz zinātniskiem metodēm
 • Izstrādāts īpaši Igaunijas biznesa videi
 • Igaunijas normatīvu grupa
 • Izvērtē organizāciju pēc septiņām skalām
 • Ļauj veidot visas organizācijas profilu, kā arī salīdzināt organizācijas struktūrvienības
 • Var apvienot ar citiem organizācijas pētījumiem

Organizāciju konsultācijas

Organizācijas kultūras un talantu vadības konsultācijas

Var pasūtīt visu gadu

Mēs veidojam un attīstām vadības sistēmas

 • Darba snieguma vadība
 • Organizācijas struktūras audits, struktūru veidi
 • Talantu vadības sistēmas
 • Izmaiņu vadība
 • Stratēģiskās personālavadības principu formulēšana

Atalgojuma politikas konsultācijas

Var pasūtīt visu gadu

Mēs veidojam atalgojuma sistēmu, kas atbilst organizācijas mērķiem, kultūrai un iespējām

 • Amatu novērtēšana/klasificēšana
 • Atalgojuma stratēģijas un atalgojuma sistēmas pārskatīšana vai izveide
 • Efektivitātes piemaksu modeļa izveide
 • Labumu un priekšrocību ietekmes kartēšana
 • Apmācības un semināri par atalgojuma politiku
 • Konsultēšana par piemērotu komunikāciju