Pulsa aptauja

Pulsa aptauja iezīmē algu tirgus prognozes nākamajam gadam.

Prognožu pētījums sniedz priekšstatu par aktuālajām tendencēm algu tirgū, atskatās uz izmaiņām, kas veiktas organizācijās pagājušajā gada otrajā pusē, un apkopo plānus un prognozes nākamajam gadam attiecībā uz atalgojuma paketēm un personāla vadību.

Pētījuma izlasē ir iekļauti klienti, kuri ir piedalījušies 2022. gada atalgojuma pētījumā.

NB! Atalgojuma pētījumu var iegādāties tikai organizācijas.

Es piedalos pētījumā un saņemu rezultātus

Es pērku pētījuma rezultātus, bet nepiedalos pētījumā

62 organizācijas ir atbildējuši uz Latvijas prognožu pētījuma jautājumiem.

Dalībnieku saraksts atrodas šeit.

Vēlos vairāk informācijas par dalību