Latvijas finanšu nozares atalgojuma pētījums

2022

Finanšu nozares atalgojuma pētījums tiek veikts, pamatojoties uz organizācijām, kas darbojas finanšu nozarē vai jomā. Pētījuma mērķis ir salīdzināt darba samaksas līmeņus attiecīgajā references grupā atbilstoši saskaņotājiem kritērijiem. Pētījums sniedz organizācijai ievērojami detalizētāku informāciju par finanšu nozares darbinieku atalgojuma politiku.

Piekļuve šim pētījumam ir ierobežotā, t.i., rezultātus var iegādāties tikai organizācijas, kuras tajā piedalījās.

Apskatiet pagājušā gada pētījuma kopsavilkumu

Klienti dod priekšroku

Vēlos vairāk informācijas par dalību