Latvijas finanšu nozares atalgojuma pētījums

2024

Finanšu nozares atalgojuma pētījums tiek veikts, pamatojoties uz organizācijām, kas darbojas finanšu nozarē vai jomā. Pētījuma mērķis ir salīdzināt darba samaksas līmeņus attiecīgajā references grupā atbilstoši saskaņotājiem kritērijiem. Pētījums sniedz organizācijai ievērojami detalizētāku informāciju par finanšu nozares darbinieku atalgojuma politiku.

Piekļuve šim pētījumam ir ierobežotā, t.i., rezultātus var iegādāties tikai organizācijas, kuras tajā piedalījās.

Apskatiet pagājušā gada pētījuma kopsavilkumu