Latvijas farmācijas nozares atalgojuma pētījums

2024

Farmācijas nozares atalgojuma pētījums tiek veikts, pamatojoties uz organizācijām, kas darbojas farmācijas nozarē vai jomā. Pētījuma mērķis ir salīdzināt darba samaksas līmeņus attiecīgajā references grupā atbilstoši saskaņotājiem kritērijiem. Pētījums sniedz organizācijai ievērojami detalizētāku informāciju par farmācijas nozares darbinieku atalgojuma politiku.

Piekļuve šim pētījumam ir ierobežotā, t.i., rezultātus var iegādāties tikai organizācijas, kuras tajā piedalījās.

Apskatiet pagājušā gada pētījuma kopsavilkumu

Vēlos vairāk informācijas par dalību