Paslaugos

Organizacija    

Atlygio tyrimai

Latvijos Atlygio Tyrimas

Nuo Kovo iki Rugpjūčio mėnesio 2024

Daugiau nei 82 000 darbuotojų atlygio duomenys iš 395 skirtingų organizacijų. Virš 140 pareigybių šeimų, kurios atnaujinamos atsižvelgiant į rinkos poreikius.

Bendras rinkos atlygio tyrimas bus užbaigtas rugpjūčio mėnesį.

Sektoriniai Atlygio Tyrimai

Nuo Kovo mėnesio 2024

Sektorinis požiūris į darbo užmokesčio rinką. Konkrečiam sektoriui būdingos tam tikros pareigybių šeimos, tendencijos ir kompensavimo principai.

2024 m. bus atliekami šių sektorių tyrimai: farmacijos, finansų, IT.

Latvijos Aukščiausio Lygmens Vadovų Atlygio Tyrimas

Spalio mėnesį 2024
 • Aukščiausio lygio vadovai ir Valdybos nariai
 • Atlygio paketų struktūra ir paketai
 • Daugiau nei 100 skirtingų organizacijų
 • Rezultatai pateikiami antroje lapkričio pusėje

Prognozių Tyrimas

Gruodžio mėnesį 2024
 • Dabartinės tendencijos atlygių rinkoje
 • Planai ir prognozės ateinantiems metams

Tarptautinis "Mercer" Atlygio Tyrimas (TRS)

Nuo Gegužės mėnesio 2024
 • 140+ skirtingų šalių atlygio duomenys
 • Bendras atlygis: bazinis atlygis, garantuotos išmokos, trumpalaikiai ir ilgalaikiai priedai ir premijos
 • Galimybė gauti informaciją apie vienos atskiros darbo vietos atlygį
 • Tarptautiniu mastu pripažinta metodika

Atlygio Tyrimai Baltijos Šalyse

Nuo Kovo iki Rugpjūčio mėnesio 2024
 • 3 Baltijos šalys
 • Vientisa metodologija
 • Lengvai palyginami duomeys

Organizaciniai tyrimai

Įsipareigojimų ir Pasitenkinimo Tyrimas

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Figure Baltic Advisory turi ilgametę bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis patirtį
 • Išsami organizacijos stipriųjų pusių ir pagrindinių kliūčių apžvalga 
 • Įspūdinga vaizdinė ir išsami santrauka - tiek kiekybinė, tiek kokybinė analizė
 • Rekomendacijos ir indėlis priimant tolesnius valdymo sprendimus ir vykdant tolesnę veiklą

Organizacijos Kultūros Tyrimas

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Paremta moksliniais tyrimais
 • Sukurta specialiai Latvijos verslo aplinkai
 • Latvijos standartų grupė
 • Įvertina organizaciją pagal septynis skirtingus kriterijus
 • Leidžia parodyti išsamų visos organizacijos profilį arba palyginti skirtingus padalinius
 • Galima derinti su kitais organizacijos tyrimais

Organizacijų konsultacijos

Konsultacijos dėl Organizacijos Kultūros ir Talentų Valdymo

Galima užsisakyti ištisus metus

Kuriame ir tobuliname valdymo sistemas

 • Veiklos valdymas
 • Organizacijos struktūros auditas, struktūros tipai
 • Talentų valdymo sistemos
 • Pokyčių valdymas
 • Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo principų nustatymas

Konsultacijos dėl Atlygio Politikos

Galima užsisakyti visus metus

Sukuriame atlygio sistemą, atitinkančią organizacijos tikslus, kultūrą ir galimybes

 • Darbo vietų vertinimas / klasifikavimas
 • Atlygio strategijų ir atlygio sistemos peržiūra arba nustatymas
 • Atlygio už darbo rezultatus modelių kūrimas
 • Išmokų poveikio žemėlapio sudarymas
 • Atlygio politikos mokymai ir seminarai
 • Konsultavimasis visais atitinkamais komunikacijos klausimais