Latvijas IKT nozares atalgojuma pētījums

2024

IKT sektora atalgojuma pētījums tiek veikts, pamatojoties uz organizācijām, kas darbojas IKT nozarē vai jomā. Pētījuma mērķis ir salīdzināt darba samaksas līmeņus attiecīgajā references grupā atbilstoši saskaņotajiem kritērijiem. Pētījums sniedz organizācijai ievērojami detalizētāku informāciju par IKT nozares darbinieku atalgojuma politiku.

Piekļuve šim pētījumam ir ierobežotā, t.i., rezultātus var iegādāties tikai organizācijas, kuras tajā piedalījās.

Apskatiet pagājušā gada pētījuma kopsavilkumu

Vēlos vairāk informācijas par dalību