Lojalitātes un apmierinātības pētījums

Kā patiesībā klājas mūsu darbiniekiem dažādās struktūrvienībās?
Kurām jomām jāpievērš īpaša uzmanība?
Ar ko varam lepoties un priecāties savā organizācijā?

 

Darbinieku lojalitāte un apmierinātība ietekmē viņu vēlmi rādīt labāko sasniegumu, dot ieguldījumu organizācijas izaugsmē un efektīvi virzīties uz kopīgu mērķi.

Lojalitātes un apmierinātības pētījums sniedz skaidru priekštatu gan par jomām, kurām organizācijā jāpievērš uzmanība, gan par darba devēja stiprajām pusēm. Pētījums var sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti par dažādiem faktoriem, kas ietekmē darbinieku apmierinātību (tiešā vadība, komanda, stratēģiskā vadība, sadarbība, informācijas plūsma, atalgojums, darba vide un kārtība, uzņēmuma reputācija utt.) gan pa dažādām struktūrvienībām, gan darbinieku grupām.   

Apmierinātības un lojalitātes pētījums ir labs pamats turpmākiem vadības lēmumiem un organizācijas attīstībai, kā arī palīdz uzlabot fokusu un veicināt progresu.

Fontes nodrošina visaptverošus norādījumus un atbalstu visā pētniecības procesā. Anketu var aizpildīt jebkurā elektroniskā ierīcē viegli pieejamā elektroniskā vidē. Tiek garantēta pilnīga anonimitāte un datu konfidencialitāte. Fontes standarta anketa ir izveidota sadarbībā ar Tallinas Universitāti. Pielāgojam to atbilstoši klientu vajadzībām pēc pieprasījuma un salīdzinām ar iepriekš veikto apmierinātības pētījumu.   

Papildus visaptverošam pārskatam, kas satur pētījuma rezultātu analīzi un kopsavilkumu, mēs ar rezultātiem iepazīstinām gan vadību, gan darbiniekus. Mēs palīdzam plānot un īstenot turpmākās darbības.

Lojalitātes un apmierinātības pētījums

  • Fontes ir ilgstoša pieredze sadarbībā ar dažādām organizācijām
  • Visaptverošs pārskats par organizācijas stiprajām pusēm un galvenajām vājajām vietām
  • Aizraujošs vizuāls un padziļināts kopsavilkums - gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā analīze
  • Ieteikumi un ieguldījums turpmākiem vadības lēmumiem un turpmākiem pasākumiem
Birojs