Latvijos farmacijos sektoriaus atlygio tyrimas

2023

Pagrindinių pasaulinių bendrovių atstovybes bei vietinio kapitalo įmones apimantis Farmacijos sektoriaus atlyginimų tyrimas atliekamas atsižvelgiant į farmacijos sektoriuje veikiančias organizacijas. Jo tikslas - leisti šio sektoriaus organizacijoms tikslingai įsivertinti konkurencinę padėtį, geriau suprasti segmento atlygio ir papildomų naudų dinamiką, atmetant kitų sektorių įmones. Ji suteikia organizacijai gerokai išsamesnės informacijos apie farmacijos sektoriaus darbuotojų atlyginimų politiką.

Šis tyrimas yra ribotos prieigos, t. y. jo rezultatus gali įsigyti tik jame dalyvavusios organizacijos.

Peržiūrėkite praėjusių metų apklausos santrauką

Norėčiau daugiau informacijos apie dalyvavimą