Latvijos finansų sektoriaus atlygio tyrimas

2022

Finansų sektoriaus atlyginimų tyrimas atliekamas atsižvelgiant į finansų srityje veikiančias organizacijas. Jo tikslas - leisti šio sektoriaus organizacijoms tikslingai įsivertinti konkurencinę padėtį, geriau suprasti segmento atlygio ir papildomų naudų dinamiką, atmetant kitų sektorių įmones. Jis suteikia organizacijai gerokai išsamesnės informacijos apie finansų sektoriaus darbuotojų atlyginimų politiką.

Šis tyrimas yra ribotos prieigos, t. y. jo rezultatus gali įsigyti tik jame dalyvavusios organizacijos.

Peržiūrėkite praėjusių metų apklausos santrauką

Norėčiau daugiau informacijos apie dalyvavimą