Pulso tyrimas

Pulso tyrimas pažymi atlygių rinkos lūkesčius ateinantiems metams.

Apžvelgiamos dabartinės atlyginimų rinkos tendencijos, praėjusių metų antrojo pusmečio pokyčiai organizacijose ir apibendrinami ateinančių metų planai bei prognozės, susijusios su kompensacijų paketais ir žmogiškųjų išteklių valdymu.

Tyrimo imtį sudaro klientai, dalyvavę mūsų atlygių tyrimuose 2022 metais.

NB! Pulso tyrimą įsigyti gali tik organizacijos.

 

Dalyvauju apklausoje ir gaunu rezultatus

Perku apklausos rezultatus, bet apklausoje nedalyvauju

89 organizacijos užpildė Latvijos prognoziu tyrimo klausimyną.

Dalyvių sąrašą galima rasti čia.

Norėčiau daugiau informacijos apie dalyvavimą