Latvijos IKT sektoriaus atlygio tyrimas

2023

Virš 100 įmonių apimantis informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus atlyginimų tyrimas atliekamas atsižvelgiant į šioje srityje veikiančias organizacijas. Jos tikslas - leisti šio sektoriaus organizacijoms tikslingai įsivertinti konkurencinę padėtį, geriau suprasti segmento atlygio ir papildomų naudų dinamiką, atmetant kitų sektorių įmones. Jis suteikia organizacijai gerokai išsamesnės informacijos apie IT sektoriaus darbuotojų atlyginimų politiką.

Šis tyrimas yra ribotos prieigos, t. y. jo rezultatus gali įsigyti tik jame dalyvavusios organizacijos.

Peržiūrėkite praėjusių metų apklausos santrauką

Norėčiau daugiau informacijos apie dalyvavimą