Mūsdienīgas darbinieku snieguma novērtēšanas metodes, kas gūst arvien lielāku popularitāti Baltijā

24.04.2024

Irja Rae

Irja Rae, “Figure Baltic Advisory” vadošā partnere

Nesen veiktais pētījums par korporatīvo vidi “Mūsdienu darbinieku snieguma novērtēšanas metodes 2023” piedāvā pārskatu gan par šobrīd pielietotiem, gan nākotnē aktuāliem darbinieku snieguma novērtēšanas mehānismiem Baltijas organizācijās. Pētījums īstenots no 2023. gada jūlija līdz septembrim.

Pētījums īstenots sadarbībā ar prof. Dr. Izabellu Grabneri no Vīnes Universitātes, prof. Dr. Aleksandru Kleinu no Vlerika Biznesa skolas un ”Figure Baltic Advisory” konsultantiem, balstoties uz 90 dažādu organizāciju sniegtajām atbildēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kopumā aptverot vairāk nekā 11 nozares.

Galvenās tendences darbinieku snieguma novērtēšanā

Organizācijas visā pasaulē aizvien biežāk izvēlas dinamiskas un iekļaujošas darbinieku snieguma novēršanas metodes, dodot priekšroku tādām, kas palīdz veicināt darbinieku izaugsmi un nodrošina nepārtrauktu atgriezenisko saiti. Šādas pārmaiņas vēlreiz apliecina, ka darbinieku snieguma novērtēšana var ne tikai palīdzēt sasniegt organizāciju mērķus, bet arī sekmēt katra darbinieka labbūtību.

Baltijas valstu organizācijas: kritisks skats

Pētījuma rezultāti atklāj, ka Baltijas organizācijas atrodas pārejas procesā – daļa aizvien izmanto tradicionālās jeb “vecās skolas” metodes, bet daļa – jau pieminētās mūsdienīgās metodes. Vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu joprojām izmanto darba izpildes novērtēšanas metodi, ranžējot darbiniekus, kas bieži vien raisa aizspriedumus un var samazināt darbinieka motivāciju. Tomēr ir vērojuma arī mūsdienīgāku vērtēšanas metožu izmantošana, piemēram, vērtējumu kalibrēšana un citas alternatīvas metodes.

Ceļā uz jauno realitāti darba vidē

Pandēmija nenoliedzami ir paātrinājusi izmaiņas darba vidē, veicinot elastību, labbūtību un attālinātā (vai daļēji attālinātā) darba iespējas. Baltijas uzņēmumi demonstrē gatavību pielāgoties jaunajai realitātei un lielākā daļa organizāciju sniedz darbiniekam iespēju strādāt attālināti, kā arī nodrošina elastīgu pieeju darba laika grafika izveidē. Prognozes 2024. gadam liecina, ka uzņēmumi aizvien biežāk izmantos datos balstītus darbinieku snieguma novērtēšanas instrumentos, kā arī veicinās biežāku atgriezeniskās saites saņemšanu un izvērtēšanu. Runājot par būtiskākām pārmaiņām darba vidē, piemēram, saīsināto darba nedēļu, jāpiezīmē, ka šāds risinājums aizvien ir sastopams diezgan reti.

Dzimumu nevienlīdzības novēršana

Pētījums sniedz arī plašāku ieskatu par dzimumu nevienlīdzību darba vietā, jo sievietes aizvien sastopas ar “stikla griestiem” kas ir būtisks šķērslis profesionālajai izaugsmei. Lai arī daudzas Baltijas valstu organizācijas īsteno politiku, kuras mērķis ir sniegt sievietēm lielākas iespējas un atbalstīt dzimumu līdztiesību, ir vēl daudz darāmā, it īpaši, attiecībā uz darba samaksas atšķirības mazināšanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem darbiniekiem.

Ieteikumi Baltijas organizācijām

Lai saglabātu konkurētspēju un ņemtu vērā gan starptautiskas tendences, gan darbinieku vēlmes, Baltijas uzņēmumiem ir jāveicina mūsdienīgu darbinieku snieguma novērtēšanas metožu izmantošana, kas ietver:

  • pāreju no tradicionālām uz visaptverošākām darbinieku snieguma novērtēšanas metodēm, kā arī mehānismiem, kas nodrošina nepārtrauktu atgriezenisko saiti;
  • darba laika elastīgumu un darbinieku labbūtību kā būtisku darba vides sastāvdaļu;
  • iniciatīvas, lai novērstu “stikla griestu” efektu sieviešu karjeras izaugsmē un veicinātu dzimumu līdztiesību visos organizācijas līmeņos.

Secinājumi

Pētījums “Mūsdienu darbinieku snieguma novērtēšanas metodes 2023” sniedz ieskatu gan izaicinājumos, gan izaugsmes iespējās, ar ko saskaras organizācijas visā Baltijā. Ņemot vērā, ka šobrīd jau vērojama pāreja uz mūsdienīgākām un iekļaujošākām darbinieku snieguma novērtēšans metodēm, jāpiezīmē, ka nākotnes panākumi lielā mērā ir atkarīgi no organizāciju spējas pielāgoties, ieviest jauninājumus un veicināt iekļaujošu darba vidi.

Ņemsim vērā amerikāņu kovboja, aktiera un humorista Vila Rodžera vārdus, kurš ar asprātību atspoguļoja 20. gadsimta sākuma amerikāņu sabiedrības būtību: “Ceļš uz panākumiem ir pilns ar daudzām vilinošām apstāšanās vietām”. V.Rodžers, kurš dzīvoja no 1879. līdz 1935. gadam, caur savu humoru atgādināja, ka ceļā uz progresu vienmēr būs aspekti, kas liks tam pretoties. Darbinieku snieguma novērtēšanas metodes mainās, un tieši “jaunās kārtības” ātrāka pieņemšana palīdzētu Baltijas organizācijām veicināt savu potenciālu. Nākamais pētījums par darbinieku snieguma novērtēšanu tiks veikts 2025. gadā.

Prezentācijas slaidi ir pieejami šeit.