Latvijas augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums

Es pērku pētījuma rezultātus, bet nepiedalos pētījumā

Lūdzu, aizpildiet papildus datus zemāk esošajā veidlapā. Ar jums sazināsies, lai iepazīstinātu ar pētījuma veikšanai nepieciešamajiem uzdevumiem.

Sīkāka informācija par pārstāvi
Organizācijas informācija

  • Datu sniedzējs piekrīt sniegt informāciju Figure Baltic Advisory, atalgojuma pētījuma veikšanai;
  • Datu sniedzējs, ievēro spēkā esošos tiesību aktus par personas datu apstrādi un apriti, attiecīgos principus un datu subjektu tiesības;
  • Informācijas sniegšanas laikā datu sniedzējs nav pārkāpis trešo personu vai datu subjektu tiesības.