Atalgojuma politikas konsultācijas

Mēs veidojam atalgojuma sistēmu, kas atbilst organizācijas mērķiem, kultūrai un iespējām.

Godīga samaksa par talanta lojalitāti šodien ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. No vienas puses, darba tirgus virzās uz lielāku individualitāti – talanti sagaida, ka viņu ieguldījums tiks novērtēts un atalgots plašāk, nekā tas bija agrāk, vienlaikus ņemot vērā savas īpašās vajadzības.

No otras puses, svarīga ir arī atalgojuma politikas caurskatāmība un šajā jomā ieguldīto līdzekļu atdeve. Organizācijai tas nozīmē, ka ir jābūt atalgojuma sistēmai, kas atbilst šīm prasībām.

Izvelēties sev piemērotu konsultāciju