Organizācijas kultūras pētījums

Figure Baltic Advisory organizācijas kultūras pētījums palīdz rast atbildi uz jautājumu, kas ir organizācijas kultūras DNS. Kvantitatīvās mērīšanas instruments ir izstrādāts sadarbībā ar Tallinas Universitāti un ir balstīts uz zinātniskiem pamatiem. Pētījuma rezultāti ir ieguldījums organizācijas stipro un vājo pušu izvērtēšanai, pārmaiņu plānošanai un ieviešanai, organizācijas attīstībai.

Organizācijas kultūras kartēšana pirms lielu izmaiņu veikšanas sniedz labu informāciju par to, kas jāņem vērā un kas jāizvērtē, veicot izmaiņas. Kultūras kartēšana pēc būtiskām izmaiņām (piemēram, organizāciju apvienošanās vai pārņemšanas) palīdz plānot aktivitātes, lai attīstītu vēlamo organizācijas kultūru. 

Organizācijas kultūras pētījums

  • Balstīts uz zinātniskiem metodēm
  • Izstrādāts īpaši Latvijas biznesa videi
  • Latvijas normatīvu grupa
  • Izvērtē organizāciju pēc septiņām skalām
  • Ļauj veidot visas organizācijas profilu, kā arī salīdzināt organizācijas struktūrvienības
  • Var apvienot ar citiem organizācijas pētījumiem
Birojs