Kuo skiriasi organizacijomis pagrįsta analizė nuo darbuotojais pagrįstos analizės?

2023-09-13

Organizacijomis pagrįsta analizė (angl. trumpinys ORG) – pirmiausia, apskaičiuojama vidutinė vertė kiekvienai atskirai organizacijai imtyje (pvz., kiekvienam pareigybių šeimos lygiui), o tuomet pagal gautas vidutines vertes apskaičiuojami analizuojamos imties vidurkiai.

Darbuotojais pagrįsta analizė (angl. trumpinys IND) – kiekvienas darbuotojas analizuojamoje imtyje yra vertinamas vienodu svoriu bei prisideda prie pareigybių atlygio paketo dedamųjų vidurkių skaičiavimo. Šio būdo trūkumas yra tas, jog didelį darbuotojų skaičių turinčios organizacijos daro įtaką pareigybių vidutinių atlygių paskirstymui imtyje.

Mūsų dažniau taikoma metodika – organizacijomis pagrįsta analizė.

Rekomendacija Jums – išsirinkite sau tinkamiausią metodiką ir nuosekliai ja naudokitės.

Pavyzdys:
Sakykime, jog dalyvių imtyje turime kelias skirtingas organizacijas: organizacija A (turinti 3 darbuotojus), organizacija B (turinti 2 darbuotojus), organizacija C (turinti 9 darbuotojus), organizacija D (turinti 2 darbuotojus) bei organizacija E (turinti 4 darbuotojus). Pirmuoju atveju, norėdami apskaičiuoti visų dalyvių iš nurodytos imties vidutinį bazinį mėnesinį atlygį pagal darbuotojais pagrįstą analizę reikėtų vienu metu sudėti visų dalyvių bazinius mėnesinius atlygius ir padalinti gautą rezultatą iš viso dalyvių skaičiaus, šiuo atveju – 20. Tokiu būdu būtų išgautas vidutinis bazinis mėnesinis atlygis pagal darbuotojais pagrįstą analizę nurodytoje imtyje. Tuo tarpu antruoju atveju, norėdami apskaičiuoti visų dalyvių iš nurodytos imties vidutinį bazinį mėnesinį atlygį pagal organizacijomis pagrįstą analizę, pirmiausia reikėtų apskaičiuoti dalyvių vidutinius bazinius mėnesinius atlygius kiekvienoje organizacijoje individualiai, o tik tuomet, šiuo atveju turint iš 5 organizijų skirtingus 5 vidurkius, juos visus sudėti ir padalinti iš bendro imtyje esančių organizacijų skaičiaus, t. y. – 5. Tokiu būdu būtų išgautas vidutinis bazinis mėnesinis atlygis pagal organizacijas pagrįstą analizę nurodytoje imtyje.