Mis vahe on organisatsioonide põhisel ja töötajate põhisel arvutuskäigul?

13.09.2023

Organisatsioonide põhine arvutuskäik (ORG) – kõigepealt arvutatakse keskmine väärtus (näiteks iga tööpere taseme puhul) iga eraldiseisva organisatsiooni kohta ja seejärel arvutatakse neile keskmistele tuginevad asendikeskmised.

Töötajate põhine arvutuskäik (IND) – iga töötaja on võrdse kaaluga ja asendikeskmiste arvutusse lähevad kõik töötajad. Miinus selle meetodi puhul on see, et organisatsioonid, kuhu kuulub suur osa töötajate valimist mõjutavad jaotuse palganumbrite asendikeskmised.

Mida me ise kasutame? - organisatsioonide põhist arvutuskäiku.

Mida teie peaksite kasutama? - valige endale sobivam lähenemine ja kasutage läbivalt seda.

Näide: 
Olgu meil organisatsioonid A (3 töötajat), B (2 töötajat), C (9 töötajat), D (2 töötajat) ja E (4 töötajat). Soovides saada töötajate põhist keskmist palka, liidame kokku kõikide töötajate palgad ja jagame saadud tulemuse 20ga (5 organisatsiooni töötajate arv). Soovides saada organisatsioonide põhist keskmist palka, arvutame esialgu organisatsioonisisesed keskmised palgad ja seejärel leiame nende põhjal keskmise palga (liidame antud organisatsiooni keskmised palgad ja jagame saadud tulemuse 5ga).