Prognoosiuuring

2024

Prognoosiuuring kaardistab palgaturu ootuseid eelolevaks aastaks.

Prognoosiuuring annab ülevaate hetke trendidest palgaturul, vaatab tagasi muudatustele, mis tehti organisatsioonides teisel poolaastal ning võtab kokku uue aasta plaanid ja prognoosid tasupaketi ning personalijuhtimise vallas.

Uuringu valimi moodustasid 2023. aastal meie palgauuringutes osalenud kliendid.

NB! Prognoosiuuring on mõeldud ostmiseks organisatsioonidele.

Kliendid eelistavad

Osalen uuringus ja saan tulemused

Ostan tulemused, ei osale uuringus

Prognoosiuuringu küsimustikule vastas Lätis 103 organisatsiooni.

Osalejate nimekirja leiab siit.

Soovin osalemise kohta lisainfot