Läti IKT-Sektori Palgauuring

2024

IKT sektori palgauuring viiakse läbi IKT sektoris või valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. IKT sektoruuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info IKT sektori või valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.

Tutvu eelmise aasta uuringu kokkuvõttega