Läti Finantssektori Palgauuring

2024

Finantssektori palgauuring viiakse läbi finantssektoris või -valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. Finantssektori uuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info finantssektori või -valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.

Tutvu eelmise aasta uuringu kokkuvõttega